شلخته ای بلوند که دیوانه وار عکس کس پشمالو و سخت سیاه است!

Views: 36
وقتی یک جمله حاوی کلماتی مانند "سخت" و "سیاه" است ، این به وضوح خوب نیست! با این حال ، برای این بلوند کاملاً برعکس است! امروز او عکس کس پشمالو می داند که بدیهی است که نمی تواند با یک مکنده عمیق به زمین بیفتد ، زیرا وقت آن است که به او نشان دهیم چه چیزی برای این بستر بوفالو مفید است!