دزد زیبایی توسط یکی از اعضای بروکلین چیس عکس های کیر توکون محکوم شد

Views: 117
یک افسر امنیتی جوان دانشجویی خوش تیپ را پیدا می کند که در تلاش است تا پاسخ های انتخابی را از بازدید عکس های کیر توکون کنندگان دانشگاه بروکلین چیس به سرقت ببرد. این دختر از گارد امنیتی خواست که خود را به مقامات تحویل ندهد و خود را به عنوان ناراحتی معرفی کند. پس از اندکی فکر ، نگهبان اعتراف می کند و به سارق رابطor فراموش نشدنی می دهد ، پس از آن او را آزاد می کند.