سبزه خواهد شد عکس کوس های مودار الاغ لعنتی!

Views: 1378
سبزه احتمالاً برای هر کاری آماده بود. اما نه برای چنین عضو شجاع و گسترده ای! او آماده است تا همه عکس کوس های مودار سوراخ های خود را خرد کند و مطمئن است که این زاغه بعداً به او می گوید "متشکرم"! در واقع ، راه آن ، چرا عضو در حرکت است ، تا اطمینان داشته باشد!