حمام آفتاب ، عكس كس شهواني بدن برهنه زارا

Views: 460
در یک کلبه تابستانی مجهز ، ساکت در زیر پرتوهای خورشید روشن ، استراحت کنید و انواع مختلفی از افکار را تحریک کرده و خواسته های مختلف را تحریک کنید. چنین آرزویی با سرخ روشن قهرمان ما ، که تصمیم به گرفتن یک "حمام آفتاب" می گیرد ، خورشید را باز می کند و تمام منحنی های بدن او عكس كس شهواني را در معرض اشعه خود قرار می دهد.