یک روز بارانی عكس كس الكسيس دلیلی برای عشق پرشور است!

Views: 468
تماشا دسته بندی
Grand-mère عكس كس الكسيس
این فیلم بلافاصله ما را به سمت یک زوج جوان می برد عكس كس الكسيس که نمی خواهند در چنین روز بارانی از خانه خارج شوند. دو جوان ، پر از نیروی انسانی ، باید کاری انجام دهند. به نظر می رسد همه چیز بد نیست ، هوا بهبود یافته است ، اما میل به سر نمی برد. حالا آنها با دوست پسر خود تماس می گیرند که مطمئناً از این تلاش حمایت خواهد کرد.