امی زن سیاه برای استراحت عكس كون كوس کارکنان

Views: 385
در بحث کار در اتاق کنفرانس ، مدیر با همکار جدیدی با کارگر جدید ایمی بلک آشنا عكس كون كوس می شود ، که می خواهد با کارمندان به آرامش برسد. ابتدا او مرد جوانی را از دست می دهد. بعد از اینکه با یک پسر دیگر وارد ورزشگاه شد و فقط با الاغ درگیر شد ، او را تشویق کرد. با ترک یک سالن ، او با یک همکار معاشقه می کند. پس از سالن ورزشی ، پسری با روحیه او را به اتاق دیگری سوق می دهد ، جایی که از رابطه جنسی در رختخواب لذت می برند.