سابرینا بلوند سخت عكس كس الكسيس می خواهد

Views: 266
ظاهر بد و عادت های بد او را به زاغه می اندازد. او برای مدت طولانی در خانه سرگردان است و عكس كس الكسيس الاغ و بیدمشک خود را نشان می دهد. سرانجام ، او توسط دو مرد با اعضای ایستاده ، بی رحمانه درست روی پله ها گرفتار می شود.