به نظر عكس كون كردن می رسد وقت آن رسیده است که با دخترتان کنار بیایید!

Views: 371
تصمیم گرفت پسر بچه اش را لعنتی کند ، این پسر مدت طولانی در این مراسم نبود. به محض اینکه او را روی بالهای عشق به او پرواز کرد ، بلافاصله آن را لغزید و این عكس كون كردن کار را با شادی دیوانه و زوایای مختلف انجام داد! او الاغ خود را به اندازه کافی طولانی به یاد خواهد آورد تا ببیند چگونه این غول قدرتمند به او حمله کرد!