لالی گاردنر در عكس كس خوشكل لباس تجاری

Views: 478
این همسر بلوند یک تاجر ثروتمند است. زیبا و کاملاً لباس پوشیده ، او از طریق تلفن با دوست خود صحبت می کند. اما ناگهان یک شوهر وارد می شود و می گوید قبل از سفر کاری در رختخواب است. آرزوی شوهر عكس كس خوشكل قانونی است و او به دنبال تصویب سریع آن است.