یاس جیمز از دزد عكس كس وكون نمی ترسد

Views: 548
دزد یاس وارد خانه جیمز شد و چیزهای گرانبهایی را برداشت ، اما او حتی نمی دانست صاحبان آن زمان در همان اتاق با او بودند. او دعوا آنها را گرفت و دختر از عكس كس وكون ترس دیدن او در آپارتمانش نترسید ، اما در عوض خروس بزرگش را از شلوار خود بیرون آورد و شروع به مکیدن کرد.