دو عكس كير كون مرد لعنتی

Views: 87
زن نمی تواند اعضای دو مرد ، یک یا دیگری را گناه کند. یکی از آنها عضو طولانی تری نسبت به عكس كير كون دیگری دارد. دخترک سینه های کوچکی دارد که به او اجازه می دهد هر حرکتی پرواز کند. بچه ها راحت روی مبل می نشینند و دختر همواره در شمشیرهای چرخان روی گلو نشسته است. او آنها را مکیده و در مقابل قاب مقاومت می کند. "اعضای بیشتری به من بدهید!" به نظر می رسید با چشمانش می گوید. متأسفانه ، ما ندیده ایم که چگونه روابط وی ادامه می یابد.