دومینیکا ققنوس و اولین عكس كير وكون رابطه جنسی در کالج

Views: 108
دومینیکا آرزو داشت که به دانشگاه برود ، در مدرسه سخت کار کرد ، راه نیفتاد ، به بچه ها اجازه نداد و عكس كير وكون مدرسه را به عنوان یک باکره به پایان رساند. سپس رویای گرامی او به حقیقت پیوست و او به دانشگاه رفت! اما همه چیز به همان راحتی که او می خواست ، پیش نرفت. هنگامی که او اینقدر گناهکار بود ، یک استاد سختگیر او را به دفتر مدیر برد. استاد و مدیر دو کابل شهوت انگیز تصمیم به تقلب دانش آموز فقیری گرفتند که در غیر این صورت تهدید به اخراج وی کردند. مردان به جای انتظار برای تأیید او ، او را مجبور به خوردن اعضای متاهل خود کردند ، تقریباً با چرخش دهان خود را لرزاند و سپس او را روی میز گذاشت. مهم نیست که شاگردشان چگونه التماس می کند ، او را کاملاً بردند.