دانا و آلیسون عكس كون وكس بین فیلمبرداری

Views: 38
دو دختر بزرگ بعد از یک روز تیراندازی در رختخواب استراحت می کنند. از آنجا که فقط صحنه های لزبین وجود داشت ، امروز عكس كون وكس هیچ کس آنها را دوست ندارد. از این نظر ، لاروهای مشتاق نمی دانند کجا خود را قرار دهند و دیوانه شوند.