خانه دار کلوپ کودی عكس كوس وكون استرس را تسکین می دهد

Views: 301
کلوپ کودی پس از یک روز سخت کار خسته شد و به عنوان همکار آشپزخانه شد ، بنابراین تصمیم گرفت استرس خود را تسکین دهد و یک قطعه خوشبختی به دست آورد. او به آرامی پرده برداشت و شروع به مالیدن کلیتوریس کرد. از عجله لذت او چاره ای جز عكس كوس وكون دراز کشیدن روی زمین نداشت.