بانی رز یک دکتر را انجمنکیر تو کوس اغوا کرد

Views: 661
بانی رز که در بیمارستان معاینه شده بود ، با پزشک خود به ملاقات بعدی رسید. او تختخواب معمول خود را به رختخواب بلند برد. یک پزشک نگرو او را معاینه کرد و با اعمال خود دختر کوچک را تحریک کرد ، بنابراین او شروع به آزار و اذیت او کرد. مرد فهمید که ماده چیست و یک دستگاه لرزش را انجمنکیر تو کوس برداشت که جای خود را با کلیتوریس زن گرفت. موجی از لذت را به او بخشید ، او بر آلت تناسلی بلند پزشک تکیه داد و شروع به مکیدن آن کرد. به زودی ، یک عضو در حال حاضر در واژن مرطوب خود بود.