به یک دوست خانوادگی فریب عكس كس الكسيس خورد

Views: 826
یک زن خانه دار زیبا با منشأ شرقی به سادگی دچار مشکلات روزمره می شود. از این گذشته عكس كس الكسيس ، یک دوست خانوادگی به خانه آنها می آید ، که نسبت به او بی تفاوت است. به نوعی برای منحرف کردن خودش ، تصمیم می گیرد با یک دوست مشترک حمام کند.