دو عکس کوس های مودار مکش لزبین

Views: 74
دو زن با خال کوبی های رنگی لباس پوشیدند و یکی از آنها سرطانی شد. زبان دیگری گربه و الاغ او را از پشت می پوشاند و به انگشتان دست کمک می کند. انگشتان از رطوبت وارد بیدمشک می شوند. سپس زن دیگر او را به عقب عکس کوس های مودار برگرداند و پاهای خود را در معرض بیدمشک قرار می دهد. دوست دخترش گربه اش را با زبان و انگشتانش می پوشاند. او با انگشتان چنگال خود را می چسباند. گریه می کند و فریاد می زند. بدن او آماده است که در یک نعوظ دیوانه وار خاتمه دهد و خاموش شود ... در اینجا آغوش است!