چگونه یک عکاس یک زن را برای خصوصی گسترش می دهد عكس كير كون

Views: 15610
بلوند زیبا در خیابان ایستاده و با یک مرد در تعامل عكس كير كون است. او پیشنهاد می کند که برای پول پول عکس بگیرد. در همان زمان ، او از پله ها پایین می رود و از او می خواهد که تصویر خود را به او نشان دهد ، که این امر زیبایی را پنهان می کند. با کمبود پول کافی ، او یک مرد را از دست می دهد.