پیرمرد هر دو بازجو را عكس كس خوشكل مجازات كرد

Views: 53
تماشا دسته بندی
کلیک در دهان عكس كس خوشكل
دو دوست ، لباس مش و لاتکس ، یکدیگر را با زبان خود پوشانده بودند و سعی داشتند خود را بسازند و از دوربین فیلمبرداری بهترین استفاده را ببرند. اما آنها پیرمردی را با دوربین آوردند و او در جوانی چیزی بهتر از پاره کردن عكس كس خوشكل دو شوخی نداشت.