بیمارستان بدتر عكس كون وكس

Views: 3033
همه چیز در اینجا مشکوک است. در جای پزشک ، آدمک هایی با اندازه های مختلف بیرون آورده می شوند ، به جای فتوسنتور ، دور گردن گره خورده اند. دکتر سرپرست یک خائن قدیمی است. دلزدگی در بخشها عكس كون وكس اتفاق می افتد. دانش آموزان ، پزشکان و بیماران فارغ التحصیل با شرایط مساوی در اینجا هستند - چه کسی اول می زند.