شلخته انجمنکیر تو کوس حرفه ای Dakota Brooks

Views: 63
این تجسم واقعی انجمنکیر تو کوس سوء استفاده از زنان است. او مقاربت را به معنای زندگی و با بیش از صد مرد ساخته است. فقط تعداد کمی از افراد در این زمینه می توانند با او مقایسه کنند. او لطافت را می خورد و فراموش می کند که تخم مرغ را لیسیده و زبان خود را به سمت گردن شریک زندگی خود حرکت می دهد. از چنین جنون ، شریک زندگی امروزی او فقط دیوانه است. این شخص خجالتی نیست بلکه شیر خوبی است که روح خود را به دلیل داشتن رابطه جنسی خوب می فروشد. مهمترین چیز این است که یک قیچی ثابت وجود دارد و پس از آن او خودش همه کارها را انجام می دهد.