اولین معاینه متخصص زنان و زایمان عکس های سکسی از کس

Views: 560
جوانان ژاپنی ابتدا برای معاینه به متخصص زنان مراجعه كردند. جوانی و زیبایی او به پزشک بد متوسل شد. او به جای بررسی واژن ، شروع به بازی با او کرد ، کلیتوریس را انگشت زد و انگشتان خود را درون آن چسباند. این زن نمی دانست برخورد واقعی با این پزشک چیست ، بنابراین وی در حالی که در صندلی پزشک زنان نشسته بود تحمل کرد. او فقط چند بار آن را به پایان رسانده بود ، و فهمید که عکس های سکسی از کس اینجا چیزی نجس است ، و عصبانیت خود را با صدایی ابراز کرد.