تست عکس کوس های مودار های زیبایی

Views: 162
دو مرد زیر بغل یک زن زیبا را به سمت پیشانی معمولی آوردند. در عین حال ، فرد کاملاً متفاوتی به او دامن می زند و بچه هایی که آن را پرورش داده اند ، روند کار را عکس کوس های مودار تماشا می کنند. سرانجام یکی از مربیانش به سمت او رفت و دست او را گرفت و از او حمایت روانی کرد.