دستی در عكس كير كون مرکز شهر

Views: 483
زنی عكس كير كون که لباس زیر سبز و لباس سبز پوشیده است ، در شهر قدم می زند و به دوربین نشان می دهد ، بیدمشک صورتی او از زیر شورتش قابل مشاهده است. او تمرینات ورزشی خوبی دارد و می داند چگونه یک چرخ را روی سر خود بسازد. او درست در مرکز شهر نشسته ، سرش را تکان می دهد و شروع به وارد کردن خودش در یک کیرمصنوعی می کند.