نماینده عکس کوس ملوس املاک و مستغلات رژیم تاشا

Views: 4269
زن تجاری که در املاک و مستغلات کار می کند. از آنجا که مشتری با قرارداد موافق نیست ، فوراً به تسهیلات فراخوانده می شود. او به سرعت در ماشین به محل رسید ، با عجله به خانه رفت و فهمید که مشکل چیست. او پس از صحبت با مشتری و درک جوهر ادعا ، موز را برای رفع سوء تفاهم نشان می دهد. او این میوه زرد را در اعماق دهان خود عکس کوس ملوس وارد کرد و مشتری را در یک فاک سخت فرو برد. کشاورز وحشت نکرد و وحشیانه او را بر سر همه طنزها پاره کرد.