دو عكس كير در كس ساری ورزشکار

Views: 1716
بلوند و سبزه در ورزشگاه مشغول فعالیت هستند. بچه ها شروع به ضربه زدن به یکدیگر می کنند و با زبان و انگشتان بیدمشک یکدیگر را لیس می زنند. عوضی ها در 69 حالت خود را لیس می زنند و خود را با لرزش دلگیر می کنند. آنها فقط با عكس كير در كس آوردن نعوظ آرام می شوند.