آوا آدامز در عکس کس کون خفن هر دو سوراخ گیر می کند

Views: 33
آوا آدامز در هر دو سوراخ قرار خواهد گرفت. زیبایی این شلوار ، واقعاً و در حضور معشوق ، این است که شوهر باید قبول کند که همه چیز درست است! بنابراین ، اگر شوهر کاملاً با او رابطه جنسی برقرار کند ، او را به کجا و به چه کسی واگذار می کند! پسرک نمی تواند سر و رو بایستد و آدامز هنگام ترک شوهر ، نیازهای عضو را برآورده می کند. اما شوهر باز می گشت ، دو بار فکر نمی کرد و آن را عکس کس کون خفن در جای دوم به سوراخ همسر خود می چسباند ، در نتیجه نفوذ مضاعف به زاغه و خائن می داد ، که او اعتقاد نداشت!