کلاهبرداری گرفتار عکس کوس های پشمالو شد ، اما از بین نرفت

Views: 125
خیلی زود به خانه آمد و بسیار ناراحت بود که دوست پسر خود را با زیبایی دیگری روی تخت گرفت. اما بعد از کمی برخورد عاطفی با این زوج ، او بسیار هیجان زده شد. بعد از تماشای آنها ، تصمیم گرفتم با انگشتان دست خود بازی کنم تا آنها را خوشحال و عکس کوس های پشمالو آرام کنم.