رئیس عكس كون كوس دستیار خود سرنا علی را در دفتر گرفت

Views: 209
برادران سرنا علی در یک میز جلوی مرد عكس كون كوس خوش تیپ که به یکی از اتاق های اداری صنعت پورن سوار می شود نشسته اند. با حل مشکلات تولید ، زن متوجه می شود که رئیسش خسته شده است و برای دور کردن او ضرری ندارد. ماساژ گردن به طور یکنواخت امشب با بیضه ها به حالت افراطی جریان می یابد. مولاتو با جدیت عضو رئیس خود را قورت می دهد ، سپس بر روی میز کار خود صعود می کند و بهترین صندلی گربه ناراضی خود را با آب می گیرد.