خواننده در حال خوشگذرانی با سازنده انجمن سکسی کیرتو کوس است

Views: 1194
یک خواننده زیبا روی صحنه اجرا می کند و پس از آن وارد اتاق انجمن سکسی کیرتو کوس رختکن می شود و در آنجا درباره موفقیت موفق خود با تهیه کننده صحبت می کند. سپس او را به صورت شفاهی و ارتباط با او در نمایش های مختلف تشویق می کند و بعد از کنسرت از آن لذت می برد.